Home Splošni pogoji o varstvu osebnih podatkov

Splošni pogoji o varstvu osebnih podatkov

by tadej

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov.

V EVIDENCI KANDIDATOV oz. ISKALCEV ZAPOSLITVE

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Bautech Group d.o.o., Sokolska ulica 46, SI-2000 Maribor

Namen obdelave osebnih podatkov:

Namen obdelave osebnih podatkov je:

  • opredeliti trenutno aktualna in v prihodnosti prosta delovna mesta za kandidata oz. iskalca zaposlitve,
  • izpolnjevati pogodbene obveznosti iskanja zaposlitve za kandidata oz. iskalca zaposlitve pri različnih uporabnikih, ki so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, 
  • pošiljanje življenjepisa in osebnih podatkov potencialnim delodajalcem, ki so pravne osebe zasebnega ali javnega prava v obravnavo,
  • obveščanje kandidata oz. iskalca zaposlitve o morebitnih delovnih priložnostih preko e-pošte, telefona, pošte.  

V zgoraj navedene namene bomo od vas zbirali sledeče osebne podatke: Ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, naslov prebivanja, mobilni in stacionarni telefon, elektronska pošta, delovne izkušnje in prejšnji delodajalci, dokončana izobrazba, ali ste trenutno zaposleni, trenutni odpovedni rok in življenjepis. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (Uredba GDPR 6(1) b člen).

Dostop do podatkov:

Samo zaposleni vključeni v procese zaposlovanja (npr. vodje oddelkov, sodelavci za procese zaposlovanj, zaposleni v kadrovskem oddelku in predstavniki delavcev) dostopajo do teh podatkov v okviru pravnega subjekta (podjetja Bautech Group d.o.o.) pri katerem ste podali prijavo za zaposlitev. Nadalje, vaše podatke iz prijave lahko posredujemo drugim, če lahko štejemo, da ste primerni za drugo delovno mesto znotraj skupine Bautech Group d.o.o. O tem boste obveščeni preko elektronske pošte in vaše soglasje je potrebno za aktivacijo katerekoli take nove prijave.

Vaše osebne podatke bomo razkrili drugim upravljavcem podatkov le, če je to potrebno za prijavo, če imamo mi ali tretja oseba upravičen interes za to razkritje ali v primeru da boste dali za to soglasje. Podrobnejše podatke o pravni podlagi v poglavju » Nameni obdelave podatkov in pravne podlage.« Drugi pravni subjekti podjetja Bautech Group d.o.o. lahko spadajo pod tretje osebe. V kolikor so podatki razkriti tretjim osebam na podlagi zakonitega interesa, bo to posebej obrazloženo v obvestilu o varovanju zasebnosti.

Poleg tega, lahko razkrijemo vaše osebne podatke drugim naslovnikom zunaj podjetja Bautech Group d.o.o., če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih in zakonskih obveznosti (računovodstvo, študentski servis, ipd…).

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Podatki se bodo hranili toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Po izpolnitvi namena zbiranja bodo izbrisani, uničeni ali blokirani. 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu v bazo iskalcev zaposlitve ali ob prijavi na razpisano delovno mesto lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov info@bautechgroup.si

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o tem:

  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: DA.
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Da. Posameznik, ki ne zagotovi osebnih podatkov ne more vstopiti v pogodbeni odnos z upravljavcem.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Odločitve se ne sprejemajo avtomatizirano, ne oblikujejo se profili.